कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आपले स्वागत करीत आहे.
                     

:: नविन काय ?

कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. ०७.०५.२०१३
ई-निविदा परिपत्रक २६.०७.२०१३
किसान SMS सेवेची नोंदणी करणेबाबत
NeGPA हार्डवेअर समस्या नोंदविण्यासाठी नमूना
सर्व गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजूरीबाबत परिपत्रक
५५ व्या सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षेचे वेळापत्रक
अ.कृ.अ बदल्या २०१४
सल्लागार व तंत्र सहाय्यक कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत औरंगाबाद विभाग
रा.अ.सु.अ जाहिरात नागपुर विभाग
स्वयांचलीत हवामान केंद्र पी.पी.पी तत्वावर उभारण्याबाबतची निविदा
सल्लागार व तंत्र सहाय्यक कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत औरंगाबाद विभाग
विभागीय परिक्षा क्र.५५ उममेदवार यादी अमरावती विभाग
सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा क्र.५५ पुणे विभाग पात्र उममेदवार यादी
सल्लागार व तंत्र सहाय्यक कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत कोल्हापूर विभाग
अंतिम ज्येष्ठता सूची पुणे विभाग
डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील जयंती शेतकरी दिन २९ ऑगस्ट मार्गदर्शक सूचना
Corrigendum of RFP for Installation of AWS
 
[  ऍक्रोबँट रिडर डाऊनलोड ]

Visitor Number   13562331  

साईट मॅप   ।।  मदत ।।  वापरण्याच्या अटी  ।।  संपर्क ।।  प्रतीक्रिया

सुरक्षित © 2007 कृषी विभाग 
हे पोर्टल राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एन.आई.सी)   यांनी  डिजाइन केले आहे. 
अपेक्षीत मॉनीटर सेटींग 1024 X 768 रिजोल्यूशन .