CROPSAP
कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आपले स्वागत करीत आहे.
                     

:: नविन काय ?

कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. ०७.०५.२०१३
ई-निविदा परिपत्रक २६.०७.२०१३
किसान SMS सेवेची नोंदणी करणेबाबत
NeGPA हार्डवेअर समस्या नोंदविण्यासाठी नमूना
संगणक निर्लेखन आदेश पत्र
सन २०१४-१५ चे गोपनीय अहवाल प्रतिवोदित व पुनर्विलोकित करण्याबाबत
मृद व जल संधारण कामाकरीता ई निविदा कार्यपद्धती
तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार
जिल्हास्तरावरून सुक्ष्म सिंचन संच वितरकाशी करावयाचा करारनामा
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना खरीप २०१५ करिता शासन निर्णय
जैविक खते सूक्ष्म मूलद्रव्य फोस्फोजिप्सम जिप्सम दर निश्चिती २०१५-१६
जैविक कीडनाशके मार्गदर्शक सूचना व दर सुची २०१५-१६
रासायनिक कीडनाशके मार्गदर्शक सूचना व दर सुची २०१५-१६
महाराष्ट्र लोकसेवा अध्यादेश २०१५ अंतर्गत सेवा अधिसुचित करणेबाबत
राजपत्रित अधिकारी यांची विभागीय लेखा परिक्षा सेप्टेंबर २०१५
कृषि पर्यवेक्षकांना कृषि अधिकारी पदावर पदोन्नतीचे विकल्प मागविणेबाबत
जिल्हा वार्षिक योजना २०१५-१६
तालुका बीज गुणन केंद्र मार्गदर्शक सूचना
कृषि विभाग
एम ए सी पी अंतर्गत कृषि पणन तज्ञ पदांच्या निवड व प्रतीक्षा यादी
एम ए सी पी अंतर्गत लेखापाल या पदाच्या निवड व प्रतीक्षा यादी
एम ए सी पी अंतर्गत संगणक सहायक या पदाच्या निवड व प्रतीक्षा यादी
राकृवियो संकेतस्थळावरील फसवी जाहिरात
प्रधानमंत्री कृषि सिंचई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुष्म सिंचन योजना
राष्ट्रीय कृषि विमा योजना- रब्बी २०१५-१६ करीता शासन निर्णय
प्रकल्पाचे मूल्यमापन
१२व्या पंचवार्षिक योजणेसाठी कृषि आराखडे निविदा
सी-डॅप
५५ व्या सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षेचे निकालाबाबत
पिपीपी आयएडी अंतर्गत कॉल फॉर प्रपोजल
 
[  ऍक्रोबँट रिडर डाऊनलोड ]

Visitor Number   17037759  

साईट मॅप   ।।  मदत ।।  वापरण्याच्या अटी  ।।  संपर्क ।।  प्रतीक्रिया

सुरक्षित © 2007 कृषी विभाग 
हे पोर्टल राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एन.आई.सी)   यांनी  डिजाइन केले आहे. 
अपेक्षीत मॉनीटर सेटींग 1024 X 768 रिजोल्यूशन .