कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आपले स्वागत करीत आहे.
                     

:: नविन काय ?

कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. ०७.०५.२०१३
NeGPA हार्डवेअर समस्या नोंदविण्यासाठी नमूना
संगणक निर्लेखन आदेश पत्र
तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार
कृषि विभाग
राकृवियो संकेतस्थळावरील फसवी जाहिरात
सी-डॅप
पिपीपी आयएडी अंतर्गत कॉल फॉर प्रपोजल
प्रधानमंत्री कृषि शिंचाई योजना पपत्र जिल्हा जल आराखडा
बदलीपात्र अधिकारी/कर्मचारी २०१६
जल जागृती सप्ताह दि 16 ते 22 मार्च २०१६
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - लाभार्थी माहिती
सेवा
वसुंधरा प्रकल्पांकरिता AMRS संस्थाची नियुक्ती करनेबाबात
मुदतवाढ वसुंधरा प्रकल्पांकरिता AMRS संस्थाची नियुक्ती करनेबाबात
पिकांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्याच्या उपाय योजना
पिक उत्पादकतेत स्थैर्य राखत उत्पादन खर्चात बचत
मता व दायित्व विवरमपत्र सादर करणेबाबत परिपत्रक दि. ०३.०५.२०१६
कर्मचारी बदल्या
अधिकारी बदल्या २०१६
जैविक कीडनाशके मार्गदर्शक सूचना व दर सुची २०१६-१७
रासायनिक कीडनाशके मार्गदर्शक सूचना व दर सुची २०१६.१७
जैविकखते व सुक्ष्ममूलद्रवे दर निश्चिती २०१६-१७
रासायनिक किडणाशकांचे दराबाबत मार्गदर्शक सूचना
रासायनिक किडणाशकांचे दराबाबत मार्गदर्शक सूचना शुद्धीपत्रक
परिपत्रके - क्र.२३२ दि.९.६.१६ चे गोपनीय अहवाल प्रतिवदित व पुनर्विलोकित
१ ते ७ जुलै २०१६ कृषि जागृती सप्ताह साजरा करणेबाबतच्या मा.सू
कृषि सेवक पदाची लेखी परीक्षा दि ०६.०८.२०१६
कृषि सेवक भरती २०१५
कृषि दिन १ जुलै मार्गदर्शक सूचना २०१६-१७
शेतकरी मासिक मार्गदर्शक सूचना २०१६.१७
एम.ए.सी.पी.कंत्राटी लेखापाल पदभरती २०१६
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ करीता शासन निर्णय
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ उंबरठा उत्पन्नाची माहिती
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पूरक शासन निर्णय
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१६ नुकसान पंचनामा कार्यपद्धती
प्रधानमंत्री कृषि सिंचण योजना २०१६-१७ नोंदणीसाठीच्या अटी व शर्ती
कृषि सेवक पदभरती लेखी परीक्षा दि ०६.०८.१६ अंतरिम उत्तरसूची
कोरडवाहु शेती अभियान २०१६-१७
शेतकरी दिन १७ ऑगस्ट
आदिवासी उपयोजना २०१६-१७ च्या मार्गदर्शक सूचना
कृषि सेवक पदभरती लेखी परीक्षा दि ०६.०८.१६ अंतिम उत्तरसूची
अनुसूचित जाती उपयोजना - विघयो सन २०१६-१७
कीड रोग व्यवस्थापन परिपत्रक २०१६-१७
कृषि सेवक पदभरती लेखी परीक्षा दि ०६.०८.१६ निकाल
कृषि सेवक पदभरती लेखी परीक्षा दि ०६.०८.१६ च्या निकाल पत्राबाबत सुचना
एपाव्यका जाहिरात २०१६
 
[  ऍक्रोबँट रिडर डाऊनलोड ]
CROPSAP

Visitor Number   21190501  

साईट मॅप   ।।  मदत ।।  वापरण्याच्या अटी  ।।  संपर्क ।।  प्रतीक्रिया

सुरक्षित © 2007 कृषी विभाग 
हे पोर्टल राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एन.आई.सी)   यांनी  डिजाइन केले आहे. 
अपेक्षीत मॉनीटर सेटींग 1024 X 768 रिजोल्यूशन .