फोटो गॅलरी

                 
 
Title 
मा.संजीव गुप्ता, सहसचिव, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांची माहिती तंत्रज्ञान विषयक उपक्रमांना भेट व आढावा १६ ऑगस्ट २०११ Details
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचेद्वारे  कृषी विभागाच्या माहिती तंत्रज्ञान उपक्रमांचा आढावा ७ डिसेंबर २०१२ Details
  Home | Site Map | Disclaimer | Contacts | Feedback
This portal is designed by National Informatics Centre (NIC)
Best viewed with 1024 by 768 Screen Resolution