SFAC HOME

एसएफएसी बरोबर करार केलेल्या राष्टीयकृत बँका

लघु कृषक व्यापार संघ,नवी दिल्ली यांनी खालील बँकांबरोबर सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) केलेला आहे.

 • ओरीएंटल बँक ऑफ कॉमर्स       
 • यु.सी.ओ.बँक
 • बँक ऑफ बडोदा                
 • पंजाब नॅशनल बँक
 • अलाहाबाद बँक                       
 • बँक ऑफ महाराष्ट्र
 • सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया           
 • कॅनरा बँक
 • विजया बँक                    
 • द जम्मु ऍन्ड काश्मिर बँक लि.
 • सिंडीकेट बँक                   
 • इंडियन बँक
 • युनायटेड बँक ऑफ इंडिया        
 • स्टेट बँक ऑफ इंडिया
 • देना बँक                      
 • स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट
 • बँक ऑफ इंडिया                   
 • युनियन बँक ऑफ इंडिया
 • स्टेट बँक ऑफ बिकानेर ऍन्ड जयपुर.

      याशिवाय इतरही राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत कर्ज प्रकरण मंजुर केल्यास अशाही प्रकल्पांना व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते.