::

                 
विषयाचे नाववर्ष 
किटकनाशके अधिनियमानुसार द्यावयाचे परवाने२०११ तपशील
बियाणे अधिनियमांतर्गत परवाना अदा करणे२०११ तपशील
खते अधिनियमांतर्गत परवाना अदा करणे२०११ तपशील
मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी प्रयोगशाळा२०१४ तपशील
Back   Home  |  Site Map  |  Contact  | Feedback
This portal is designed by National Informatics Centre (NIC)
Best viewed with 1024 by 768 Screen Resolution