:: उपयुक्त वेबसाईट
                 
 
हवामानविषयक वेबसाइटस्
पिकविषयक वेबसाइटस्
व्यापारक्षम शेती
इतर राज्यांच्या कृषी विभागाच्या वेबसाइटस्
इतर कृषीविषयक वेबसाइटस्
महाराष्ट्रातील कृषी विज्ञान केंद्रे
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान
जनूकिय बदल केलेल्या पिकांसंबधी
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान - महाराष्ट्र राज्य
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ
छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघ
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
इक्रीसॅट
उपभोक्ता मामले विभाग
पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग
केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान
राष्ट्रीय काढणी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प
पाणलोट प्रकल्पांसाठी संनियंत्रण व मूल्यमापन माहिती प्रणाली
वसुंधरा पाणलोट
एमएसीपी शेतमाल खरेदीदार नोंदणी वेबसाइट
  Home | Site Map | Disclaimer | Contacts | Feedback
This portal is designed by National Informatics Centre (NIC)
Best viewed with 1024 by 768 Screen Resolution