प्रकल्प व नियोजन : माहिती तंत्रज्ञान उपक्रम
                 
 
युनिकोड
राकृवियो सायबर एक्स्टेंशन लॅपटॉप पुरवठा
राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान कामासाठी निवडलेले समन्वय अधिकारी
3G डाटा कार्ड पुरवठा आदेश
कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. २३.०६.२०११
कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. २८.०७.२०११
कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. ०७.०५.२०१३
ई निविदा परिपत्रक २६.०७.२०१३
किसान SMS सेवेची नोंदणी करणेबाबत
महाकृषी संचार सियुजी
माहिती तंत्रज्ञान उपक्रम टिपणी
खते बियाणे व कीटकनाशकांच्या माहितीसाठी टोल फ्री क्रमांक १८०० २३३४ ०००
शेतकरी मासिक ॲन्ड्राईड अॅप
संगणक निर्लेखन आदेश पत्र
  Home | Site Map | Disclaimer | Contacts | Feedback
This portal is designed by National Informatics Centre (NIC)
Best viewed with 1024 by 768 Screen Resolution